Η ζωή στην πόλη. Να μοιράζεσαι έμπνευση.

Τί θα γινόταν αν αδειάζαμε τα βασικά σύμβολα από το, ας πούμε γνωστό, "I Love Athens" και το αφήναμε να υποστηρηχθεί από προσωπικά σχόλια;

Αυτό το website συγκεντρώνει και παρουσιάζει “πολιτιστικές, δημοκρατικές δημιουργίες”. Οι πολίτες καταγράφουν τις σκέψεις τους, τις ιδέες και τα έργα τους. Κάθε ανάρτηση περιέχει ένα artwork, τον τίτλο του και, προαιρετικά ένα σχόλιο, link για κάποια σελίδα ή email.


Living together in the city. The importance of a shared vision.

What happens if we empty the basic elements of the familiar "I Love Athens" and leave it to be supported by personal statements?

The website collects and presents “cultural democratic projects”. Citizens are expected to record their thoughts, ideas and sketches. Each post includes an artwork with a title and optionally a brief, a link to a new page and/or an email address."Yours"