Ποιό είναι το "σύστημα" 18/11/2018
Το Σύστημα είναι άνθρωποι με συγκεκριμένα προσόντα. Για να ανήκεις στο Σύστημα πρέπει να έχεις οπωσδήποτε ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω: Ιδιοτέλεια, Ανικανότητα, Αδιαφορία. Μόνο τότε μπορείς να είσαι Μέρος Του Συστήματος. Εξασκείς τα προσόντα σου, ανεβαίνεις στην Ιεραρχία. Όποιος δεν έχει ή δεν θέλει να μάθει έστω ένα απ' αυτά τα προσόντα αναπόφευκτα θα εγκλωβιστεί και θα συνθλιβεί στα Γρανάζια Του Συστήματος.