Πανσέληνος Νοέμβρη 4/11/2017
μη δείχνετε το φεγγάρι με το δάχτυλό σας

Σελήνη