Πανσέληνος Γενάρη 13/1/2017
του σωτηρίου έτους 2017 μχ

Σελήνη